ภาพการประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการเข้าถึงระบบยุติธรรมแก่ผู้หนีภัยการสู้รบจากพม่า
ระหว่างสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแก่ประชาชน กับ 
องค์กร IRC (International Rescue Committee - Thailand)
ณ ห้องประชุมสำนักงานวิชาการ ชั้น 7 อาคาร A ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
วันที่ 16 ธันวาคม 2553

pic15122553 1

ท่านนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง เป็นประธานเปิดการประชุม ระหว่างสำนักงานคุ้มครองสิทธิ
และช่วยเหลือทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแก่ประชาชน ร่วมกับ องค์กร IRC (International Rescue Committee -Thailand) 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือฉุกเฉิน การฟื้นฟู การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน การพัฒนาหลังความขัดแย้งการตั้งถิ่นฐานใหม่
ในประเทศที่สามแก่ผู้หนีภัยจากการสู้รบจากประเทศพม่า

pic15122553 2

เริ่มการประชุมหารือ เรื่องความเป็นไปได้ในการดำเนินเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงร่วมกัน ระหว่างองค์กร IRC 
และสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแก่ประชาชน

pic15122553 3

ด้านขวามือ นายโจเอล ฮาร์ดดิ้ง ผู้ประสานงานอาวุโสด้านการคุ้มครองสิทธิ 
และนายชัยศักดิ์ งามโฉม ผู้ประสานงานตัวแทนจากองค์กร IRC

pic15122553 4

นายชัยศักดิ์ งามโฉม (ขวามือคนกลาง) ผู้ประสานงาน องค์กร IRC กำลังอธิบายขั้นตอนการทำงานขององค์กร IRC 
ในการช่วยเหลือ และควบคุมดูแลผู้อพยพ หรือผู้ลี้ภัยในเขตพื้นที่ชายแดนไทยในจังหวัดตาก และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

pic15122553 5

นายโจเอล ฮาร์ดดิ้ง ผู้ประสานงานอาวุโสด้านการคุ้มครองสิทธิ องค์กร IRC กำลังอธิบายถึงวัตถุประสงค์ 
และขอบเขตความร่วมมือในการเผยแพร่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงตามโครงการ

pic15122553 6

คณะอัยการผู้เข้าร่วมประชุม กำลังนั่งฟังการชี้แจงขั้นตอนการทำงานขององค์กร IRC 
จากผู้ประสานงานโครงการ ด้วยความสนใจ

pic15122553 7

ท่านนันทศักดิ์ พูลสุข (ตรงกลาง) อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง แสดงความเห็นในเรื่อง 
ขอบข่ายความร่วมมือในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ด้านเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงขององค์กร IRC และ
เผยแพร่เกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงให้แก่ผู้นำชุมชนในค่ายผู้ลี้ภัยจากประเทศพม่า

pic15122553 8

ร.ต.ท.อุทัย อาทิเวช อัยการผู้เชี่ยวชาญ ปฏิบัติราชการในหน้าที่ อัยการพิเศษฝ่ายคุ้มครองสิทธิประชาชนระหว่างประเทศ 
(ด้านซ้ายมือคนแรก) กำลังอธิบายเกี่ยวกับกรอบการทำงาน สคช. และ สฝคป.

pic15122553 9

ท่านนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง มอบหนังสือเผยแพร่ความรู้ทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแด่ 
นายชัยศักดิ์ งามโฉม เจ้าหน้าที่ของ IRC

pic15122553 10

ท่านนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการฝ่ายช่วยเหลือทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมง มอบหนังสือเผยแพร่ความรู้ทางเกมยิงปลาผ่านมือถือ | แอพ Fishing Master | ทดลองเล่นเกมยิงปลา | สมัครสมาชิกW88 | เกมยิงปลาออนไลน์24 ชั่วโมงแด่ 
นายโจเอล ฮาร์ดดิ้ง ผู้ประสานงานอาวุโสด้านการคุ้มครองสิทธิ